Emitentam ir tiesības iecelt pārstāvi (emitenta aģentu), kurš ir pilnvarots rīkoties viņa vietā.

Emitenta aģents – Nasdaq CSD dalībnieks, kuru emitents ir pilnvarojis veikt ar finanšu instrumentu izvietošanu vai ar finanšu instrumentu notikumu apkalpošanu saistītos norēķinus