Kas ir LEI kods?
Juridiskās personas identifikators jeb LEI kods (Legal Entity Identifier) ir unikāla, starptautiska 20 burtu un ciparu zīmju kombinācija, kas ļauj identificēt globālā finanšu tirgū darbojošās juridiskās personas neatkarīgi no valsts.
Kam ir nepieciešams LEI kods?

Sākot ar 2018. gada 3. janvāri visām juridiskajām personām, kas darbojas finanšu tirgos un veic finanšu instrumentu darījumus, jābūt LEI kodam.

Vairāk
Kāpēc ir nepieciešams LEI kods?

LEI kods tiek izmantots juridisko personu identificēšanai, un ir izveidots ar mērķi nodrošināt labāku finanšu tirgus uzraudzību un caurskatāmību.

Vienotas juridisko personu identifikācijas sistēmas ieviešanas rezultātā sagaidāms, ka uzlabosies risku pārvaldība un finanšu tirgu caurskatāmība, samazinot kļūdas saistībā ar darījumiem, kā arī samazinot datu apstrādes, uzturēšanas un ziņošanas izmaksas. Tāpat visu darījuma partneru skaidra identifikācija veicina uzņēmējdarbības procesus un samazina korporatīvos riskus.

Kā pieteikties un iegūt LEI kodu?
Darbības, kas veicamas, lai iegūtu LEI kodu:
Iesniedziet pieteikumu (fondam paredzēto pieteikuma formu aizpildiet šeit) un pilnvarojuma vēstuli.
Nosūtiet elektroniski parakstītos dokumentus Nasdaq CSD: lei@nasdaq.com.
Nasdaq CSD veiks pieteikuma dokumentu sākotnējo apstiprināšanu un izsniegs rēķinu.
Jūsu pieteikums tiks apstrādāts pēc maksājuma saņemšanas.
Jūs saņemsiet savu LEI kodu. No pieteikuma iesniegšanas brīža līdz LEI koda saņemšanai var paiet aptuveni 3-5 darba dienas.
KDDLEI noteikumi un nosacījumi
Kā atjaunot vai pārvest LEI kodu?
Darbības, kas veicamas, lai atjaunotu vai pārvestu LEI kodu:
Iesniedziet pieteikumu LEI koda atjaunošanai vai pārvešanai un pilnvarojuma vēstuli.
Nosūtiet elektroniski parakstītos dokumentus Nasdaq CSD: lei@nasdaq.com.
Nasdaq CSD veiks pieteikuma dokumentu sākotnējo apstiprināšanu un izsniegs rēķinu.
Jūsu pieteikums tiks apstrādāts pēc maksājuma saņemšanas.
Jūs saņemsiet apstiprinājumu par LEI koda atjaunošanu vai pārvešanu. No pieteikuma iesniegšanas brīža var paiet aptuveni 3-5 darba dienas.
KDDLEI noteikumi un nosacījumi
Cik tas maksā?
Par LEI koda reģistrāciju un izsniegšanu
79 EUR + PVN
Par ikgadējo LEI koda atjaunošanu
59 EUR + PVN
Biežāk uzdotie jautājumi
Juridisko personu identifikators (LEI kods) ir ISO 17442 standartam atbilstošs unikāls burtciparu kods, kas sastāv no 20 burtu un ciparu kombinācijas, un tas ļauj identificēt globālā finanšu tirgū darbojošās juridiskās personas neatkarīgi no valsts.
LEI kods ietver pamata informāciju par juridisko personu, kas ļauj skaidri un nepārprotami identificēt globālā finanšu tirgū darbojošās juridiskās personas. LEI kodi jau tiek izmantoti, lai identificētu darījuma puses EMIR atvasināto finanšu instrumentu darījumos, un, ņemot vērā Regulas Nr. ES/2017/105 piemērošanu, nav atļauts izmantot nekādus alternatīvos kodus, sniedzot paziņojumu par darījumiem, kas veikti ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem no 2017. gada 1. novembra. LEI kods tiks izmantots ziņojumu sagatavošanā no 2018. gada 3. janvāra atbilstoši MiFID II direktīvai un MiFIR regulējumam, un ziņojumi par darījumiem cita starpā tiks izmantoti arī tirgus ļaunprātīgas izmantošanas izmeklēšanai. Ziņojumu par darījumiem formātu nosaka Eiropas Komisijas regula.
Juridiskajām personām, kam piešķirtas tiesības sniegt ieguldījumu pakalpojumus, jāziņo uzraudzības iestādēm par vērtspapīru darījumiem, ko veikuši klienti – juridiskās personas –, izmantojot LEI kodu. Ja klientam – juridiskajai personai – LEI koda nav, ziņošanas pienākumu nav iespējams izpildīt, tādējādi šādu juridisko personu darījumus nav iespējams izpildīt. Atbilstoši Eiropas regulai LEI kods jāizmanto, lai identificētu līguma puses, kas piedalās finanšu tirgus darījumos visā pasaulē, un lai regulatoriem atvieglotu iespējamu sistēmisku risku atklāšanu agrīnā fāzē. Pamata mērķis ir veiksmīgāka finanšu risku pārvaldība un pārredzamība.
LEI kodus piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru sistēmas (Global Legal Entity Identifier Foundation jeb GLEIF) autorizētās iestādes (Local Operating Units jeb LOU). GLEIF veic darbības kontroli pār LEI izsniegšanas procesa ieviešanu un nodrošina visā pasaulē vienotus standartus globālajā LEI sistēmā. Sistēmu uzrauga Regulatīvā pārraudzības komiteja (Regulatory Oversight Committee), ko dibinājusi Finanšu stabilitātes padome (Financial Stablity Board) un ko apstiprinājusi G-20. Pieejamas vairākas autorizētās iestādes, kas izsniedz LEI kodus.
Nasdaq CSD ir LEI koda reģistrācijas aģents Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Nasdaq CSD sadarbojas ar Slovēnijas Centrālo vērtspapīru depozitāriju, kas ir akreditēts piešķirt LEI kodu. Nasdaq CSD plāno kļūt par akreditēto izdevējiestādi, kas izsniedz LEI kodus. Informācija par šo procesu tiks paziņota atsevišķi.
LEI kods tiek izsniegts par maksu, kā arī tam tiek piemērota ikgadējās atjaunošanas maksa.
Lai pareizi veiktu ziņošanas pienākumu, juridiskās personas LEI kodam jābūt derīgam. Uzņēmumam, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus, jāpārbauda koda derīgums pirms darījuma veikšanas.
Ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam jālūdz klientam – juridiskajai personai – visa informācija, kas nepieciešama ar darījumu saistītas informācijas iesniegšanai regulatīvajai iestādei. Šī informācija ietver arī LEI kodu.
Ja klients – juridiskā persona – ieguldījumu pakalpojumu sniedzējam neiesniedz visu informāciju, kas nepieciešama vērtspapīru darījuma veikšanai, tajā skaitā LEI kodu, pakalpojumu sniedzējs nevar izpildīt ziņošanas pienākumu, kas tam noteikts likumā. Tādā gadījumā šādu juridisko personu darījumu pasūtījumi no 2018. gada 3. janvāra vairs nevar tikt izpildīti.
Jūs varat iegūt informāciju par globālo LEI kodu datubāzi, izmantojot LEI koda meklēšanu šajā vietnē: https://www.gleif.org/en/lei/search/. Dati tiek aktualizēti katru dienu.