Vērtspapīru turētāju (piem. akcionāru, obligācionāru) saraksta pārskats ir pakalpojums, kas ļauj emitentam apskatīt un izdrukāt vērtspapīru turētāju sarakstu par jebkuru brīdi.

Vērtspapīru turētāju saraksta pārskats ir dokuments, ko pamatā izmanto akcionāru kopsapulcēm, darījumiem ar akcijām, ziņojumu sniegšanai ieguldītājiem, procentu maksājumu izmaksai un tā tālāk.

Lai pieprasītu vērtspapīru turētāju sarakstu, emitents Nasdaq CSD iesniedz rakstisku pieteikumu. Pēc akciju sabiedrības rakstiska pieprasījuma Depozitārijs sagatavo vērtspapīru turētāju sarakstu elektroniskā formā un izsniedz uzņēmuma pilnvarotajai personai.

Vērtspapīru īpašnieku noskaidrošanai

Pilnā vērtspapīru īpašnieku saraksta pieprasījums

Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu

Vērtspapīru turētāju sarakstu par konkrēto ISIN var pieprasīt arī pašapkalpošanās portālā ESIS.

Lai sāktu lietot pašapkalpošanas portālu ESIS Emitents aizpilda pieteikumu un elektroniski parakstītu veidlapu nosūta uz: csd.latvia@nasdaq.com. Nasdaq CSD reģistrē lietotāju un nosūta apstiprinājuma vēstuli e-pastu.

ESIS noteikumi un nosacījumi