Nasdaq CSD nodrošina trīs depozitārija galvenos pakalpojumus:

  • vērtspapīru reģistrācija;
  • vērtspapīru glabāšana un kontu uzturēšana augstākajā līmenī;
  • vērtspapīru norēķinu pakalpojumi.

Eiropas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem tiek piemēroti jauni noteikumi un veiktas izmaiņas tirgus struktūrā, kas ievērojami pārveido pēc-tirdzniecības nozari. Tas ietver izmaiņas noteikumos, tirgus infrastruktūrā, tehnoloģijās un procesos.

Lai izpildītu visas prasības un pilnveidotu pakalpojumu piedāvājumu (atbilstības un konkurētspējas nodrošināšanai), Nasdaq CSD savu uzņēmējdarbības modeli veido, balstoties uz šādiem svarīgākajiem elementiem:

  • Četru konsolidētu vērtspapīru norēķinu sistēmu saskaņotas darbības četrās jurisdikcijās saskaņā ar ES standartiem pārvaldībā, operācijās un tehnoloģijās; pievienošanās TARGET2 vērtspapīriem (T2S) platformai; konsolidēta un efektīva Depozitārija infrastruktūra un operācijas un CSDR licencēšana.
  • Jaunu produktu un pakalpojumu attīstība esošajos tirgos un augstākās kvalitātes pakalpojumu sniegšana klientiem, piedāvājot Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas vērtspapīru tirgus dalībniekiem plašāku tirgu/aktīvu spektru, kā arī izveidojot un izmantojot jaunas saites ar starptautiskajiem depozitārijiem.