Eiropas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem tiek piemēroti jauni noteikumi un veiktas izmaiņas tirgus struktūrā, kas ievērojami pārveido pēc-tirdzniecības nozari. Tas ietver izmaiņas noteikumos, tirgus infrastruktūrā, tehnoloģijās un procesos.

Lai izpildītu visas prasības un pilnveidotu pakalpojumu piedāvājumu (atbilstības un konkurētspējas nodrošināšanai), Nasdaq CSD savu uzņēmējdarbības modeli veido, balstoties uz šādiem svarīgākajiem elementiem:

  • Četru regulējamu struktūru konsolidācija vienā; ES standartu ieviešana pārvaldībā, administratīvajos procesos un tehnoloģijās; platformas pārcelšana jaunā centrālo vērtspapīru depozitāriju tehnoloģiju līmenī; pievienošanās TARGET2 vērtspapīriem (T2S) platformai; Depozitārija infrastruktūras un operāciju konsolidācija un modernizācija; atkārtota licencēšana saskaņā ar CSDR.
  • Jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde esošajos tirgos, paplašinot aktīvu apkalpošanu Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas vērtspapīriem, piedāvājot Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas vērtspapīru tirgus dalībniekiem plašāku tirgu/aktīvu spektru, kā arī izveidojot un izmantojot jaunas saites ar starptautiskajiem depozitārijiem; ģeogrāfiska paplašināšanās uz Ziemeļvalstīm un citiem jauniem tirgiem; integrēta pēc-tirdzniecības jeb vērtspapīru uzskaites un norēķinu piedāvājuma izstrāde Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lietuvas un Ziemeļvalstu vērtspapīru tirgiem.