Nasdaq CSD nodrošina naudas norēķinus attiecībā uz DVP (finanšu instrumentu piegāde pret samaksu) pārveduma rīkojumiem un vērtspapīru notikumu rezultātā veidojošos ieņēmumu sadali:

  • eiro valūtā, izmantojot centrālo banku, un
  • ASV dolāros, izmantojot komercbanku.

Naudas norēķini attiecībā uz DVP pārveduma rīkojumiem T2S akceptētiem vērtspapīriem eiro valūtā tiek veikti, izmantojot maksājumu banku nodalītos naudas kontus T2S sistēmā, un attiecībā uz DVP pārveduma rīkojumiem saistībā ar T2S neakceptētiem vērtspapīriem — izmantojot naudas kontus TARGET 2 sistēmā.