Nasdaq CSD nodrošina naudas norēķinus attiecībā uz DVP (finanšu instrumentu piegāde pret samaksu) pārveduma rīkojumiem un vērtspapīru notikumu rezultātā veidojošos ieņēmumu sadali:

  • eiro valūtā un Islandes kronās, izmantojot centrālo banku; un
  • ASV dolāros, izmantojot komercbanku.

Naudas norēķini par DVP pārveduma rīkojumiem T2S akceptētiem vērtspapīriem eiro valūtā tiek veikti, izmantojot maksājumu banku nodalītos naudas kontus T2S sistēmā, un par DVP pārveduma rīkojumiem saistībā ar T2S neakceptētiem vērtspapīriem — izmantojot naudas kontus TARGET-2 sistēmā. Naudas norēķini par DVP pārvedumu rīkojumiem Islandes norēķinu sistēmā notiek Islandes centrālajā bankā, izmantojot dalībnieku kontus Islandes centrālajā bankā. Nasdaq CSD ir deleģēja kredītiestādei veikt naudas norēķinus ASV dolāru valūtā.