Saikne starp Nasdaq CSD un citiem centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem nodrošina Nasdaq CSD dalībniekiem piekļuvi citos depozitārijos esošajiem vērtspapīriem. Veidojot šādus savienojumus, Nasdaq CSD pārvalda vietējo dalībnieku ārējos aktīvus un nodrošina to pieejamību starptautiska līmeņa investoriem attiecīgajos tirgos.

Nasdaq CSD mērķis ir nodrošināt T2S sniegtos ieguvumus Baltijas vērtspapīru tirgiem. Tā stratēģija ir paplašināt un pastiprināt operacionālo mijiedarbību ar citām Eiropas infrastruktūras institūcijām, lai sniegtu pakalpojumus starptautiski aktīviem Baltijas valstu tirgus dalībniekiem un atvieglotu ārvalstu investoru ienākšanu Baltijas reģionā.

Izveidojot sadarbības tīklu ar citiem centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem Eiropā, Nasdaq CSD sniedz plašākās iespējas Baltijas investoriem visā Eiropā.

Šobrīd Nasdaq CSD ir vienpusēja saikne ar šādiem ārvalstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem:

  • „Clearstream Banking Luxembourg”
  • „Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych” (Polijas centrālais vērtspapīru depozitārijs)

Nākotnē Nasdaq CSD atkarībā no uzņēmējdarbības vajadzībām un atbilstoši CSDR un spēkā esošajiem tiesību aktiem varētu izveidot jaunas sadarbības saites arī ar citiem ārvalstu centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem.