Nasdaq CSD dalībnieks vai ieguldītājs, kas rīkojas ar Nasdaq CSD dalībnieka starpniecību, var atvērt savā vārdā dažāda veida norēķinu kontus, ko izmanto tikai vērtspapīru gala uzskaitē tajās vērtspapīru norēķinu sistēmās, kurās dalībniekam piešķirts sistēmas dalībnieka statuss. Par labu juridiskā vērtspapīru konta turētājam tiek izveidots vērtspapīru konts attiecīgajam ISIN tiklīdz notiek pirmreizēja vērtspapīru ar attiecīgo ISIN ieskaitīšana kontā.

Nasdaq CSD piedāvā tādus kontu veidus, ko var turēt jebkurā vērtspapīru norēķinu sistēmā:

 • nominālais konts, kas atvērts Nasdaq CSD dalībnieka vai dalībnieka klienta vārdā;
 • dalībnieka personiskais konts;
 • īpašnieka konts (gala ieguldītāja vārdā).

Katram juridiskajam vērtspapīru kontam ir unikāls konta numurs, kas sastāv no:

  • norēķinu konta numura, kas nosaka konta veidu un vērtspapīru turēšanas konta juridiskos aspektus (piemēram, aktīvu nošķiršanas līmeni un tiesības uz vērtspapīriem, attiecīgos gadījumos); un
  • norēķinu konta turētāja labā ieskaitīto vērtspapīru ISIN, kas nosaka vērtspapīru norēķinu sistēmu, kurā sākotnēji tiek reģistrēti vērtspapīri un, tādējādi, arī tiesību aktus, kas regulē vērtspapīru turēšanu.

Vērtspapīri, kas reģistrēti Nasdaq CSD, tiek turēti un ar tiem saistītie norēķini tiek veikti tajā vērtspapīru norēķinu sistēmā, kurā šie vērtspapīri tika reģistrēti. Tiek uzskatīts, ka vērtspapīri, kas Nasdaq CSD tiek turēti kā ieguldītāja Depozitārijā, izmantojot Nasdaq CSD saiti ar ārvalstu centrālajiem vērstpapīru depozitārijiem, tiek uzglabāti konta operatora noklusējuma vērtspapīru norēķinu sistēmā, ja vien konta operators attiecīgajam vērtspapīru kontam nav izvēlējies citu noklusējuma vērtspapīru norēķinu sistēmu. Līdz ar to īpašumtiesību aspektus (tiesības uz vērtspapīriem, ķīlas tiesības un citas tiešās un netiešās tiesības) attiecībā uz vērtspapīriem, ko konta turētājs glabā:

  • Igaunijas vērtspapīru norēķinu sistēmā, regulē Igaunijas tiesību akti;
  • Islandes vērtspapīru norēķinu sistēmā, regulē Islandes tiesību akti;
  • Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā, regulē Latvijas tiesību akti;
  • Lietuvas vērtspapīru norēķinu sistēmā, regulē Lietuvas tiesību akti.