Nasdaq CSD, izmantojot savas vērtspapīru norēķinu sistēmas, sniedz šādus pakalpojumus:

    • norēķinus par vērtspapīru biržā slēgtajiem un reģistrētājiem darījumiem;
    • biržas/ ārpusbiržas (OTC) darījumu savietošana;
    • OTC FOP (beznaudas vērtspapīru pārvedums) darījumu norēķini;
    • OTC DVP (piegāde pret samaksu) darījumu norēķini;
    • norēķini par pārrobežu vērtspapīru biržas un OTC darījumiem saskaņā ar Depozitārija līgumiem par saites nodrošināšanu.

Nasdaq CSD neuztur norēķinu saites starp vērtspapīru norēķinu sistēmām (VNS), kuru darbību tas nodrošina. Vērtspapīrus, kas sākotnēji reģistrēti kādā no depozitārija VNS vai pārvesti uz šādu VNS no ārvalstu centrālā depozitārija kā emitenta depozitārija, nevar tieši pārvest uz kādu citu depozitārija uzturēto VNS.