Nasdaq CSD uztur četras vērtspapīru norēķinu sistēmas (turpmāk – VNS): Igaunijas VNS, Islandes VNS, Latvijas VNS un Lietuvas VNS. Katra no tām darbojas zem savas nacionālās jurisdikcijas Igaunijā, Islandē, Latvijā un Lietuvā.

Ārpakalpojumus, kas ietver savietošanas un norēķinu pakalpojumus ar T2S, izmantojot Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas sistēmas, nodrošina viena IT platforma, kas piedāvā vienādas procedūras visām sistēmām. Islandes vērtspapīru norēķinu sistēma ir konsolidēta tajā pašā vienotajā IT platformā un nodrošina vērtspapīru norēķinus, naudas norēķinus veicot Islandes Centrālajā bankā.

Dalībnieka operacionālais konts Nasdaq CSD sistēmā konsolidētā veidā attēlo visu vienas vai vairāku VNS ietvaros ar dalībnieku saistīto juridisko kontu atlikumu. Nasdaq CSD tiek izmantotas dažādas juridisko kontu kombinācijas, kas ļauj VNS veidot vienotu operacionālo kontu, bet operacionālajā kontā vienmēr var būt tikai viena veida juridisko kontu kopums —  atsevišķi nominālie konti, nominālie konti vai īpašnieku konti. Tikai dalībnieka juridiskais konts noteiktas VNS ietvaros nodrošina dalībnieka juridiskās tiesības uz vērtspapīriem (īpašumtiesības vai turētājbankas tiesības, kura rīkojas savu klientu interesēs).

Viens juridiskais konts ir sasaistīts tikai ar vienu tās pašas kategorijas, kurā ietilpst juridiskais konts, operacionālo kontu. Juridisko kontu identificē pēc:

  • attiecīgā operacionālā konta numura; un
  • attiecīgajā vērtspapīru kontā (ko izmanto, lai piesaistītu vērtspapīrus juridiskajam kontam Igaunijas, Islandes, Latvijas vai Lietuvas VNS) turētā vērtspapīra ISIN. Vērtspapīru pārvedumu norēķini VNS notiek atbilstoši tiesību aktiem, kas piemērojami VNS, kurā ir attiecīgais juridiskais konts.

Nasdaq CSD dalībnieka operacionālajā kontā var turēt Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas instrumentus, kas nozīmē, ka var būt vismaz četri juridiskie konti — pa vienam katrā attiecīgajā VNS.

No operāciju veikšanas perspektīvas katrs operacionālais konts veido vienu kontu T2S. Jebkurš T2S akceptēto vērtspapīru norēķinu darījums, kas notiek VNS, izmantojot vērtspapīru kontu, tiek nodrošināts T2S platformā. Juridiskos un norēķinu galīguma nolūkos vērtspapīru pozīcijas operacionālajos kontos (Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas ISIN) ir attiecinātas uz juridiskajiem kontiem, kas tiek turēti attiecīgajā VNS.