Nasdaq CSD uztur trīs vērtspapīru norēķinu sistēmas (turpmāk – VNS): Igaunijas VNS, Latvijas VNS un Lietuvas VNS. Katra no tām darbojas zem savas nacionālās jurisdikcijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Ārpakalpojumus, kas ietver savietošanas un norēķinu pakalpojumus ar T2S, izmantojot trīs minētās sistēmas, nodrošina viena IT platforma, kas piedāvā vienādas procedūras visām sistēmām.

Dalībnieka operacionālais konts (vērtspapīru konts) Depozitārija sistēmā konsolidētā veidā attēlo visu vienas vai vairāku VNS ietvaros ar dalībnieku saistīto juridisko kontu atlikumu. Depozitārijā tiek izmantotas dažādas juridisko kontu kombinācijas, kas ļauj VNS veidot vienotu vērtspapīru kontu, bet vērtspapīru kontā vienmēr var būt tikai viena veida juridisko kontu kopums — vai nu atsevišķi nominālie konti, nominālie konti vai īpašnieku konti.

Tikai dalībnieka juridiskais konts noteiktas VNS ietvaros nodrošina dalībnieka juridiskās tiesības uz vērtspapīriem (vai nu īpašumtiesības vai turētājbankas tiesības, kura rīkojas savu klientu interesēs).

Viens juridiskais konts ir sasaistīts tikai ar vienu tās pašas kategorijas, kurā ietilpst juridiskais konts, vērtspapīru kontu. Juridisko kontu identificē pēc:

  • attiecīgā vērtspapīru konta numura; un
  • attiecīgajā vērtspapīru kontā (ko izmanto, lai piesaistītu vērtspapīrus juridiskajam kontam Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas VNS) turētā vērtspapīra ISIN. Vērtspapīru pārvedumu norēķini VNS notiek atbilstoši tiesību aktiem, kas piemērojami VNS, kurā ir attiecīgais juridiskais konts.

Nasdaq CSD dalībnieka vērtspapīru kontā var turēt Latvijas, Igaunijas un Lietuvas instrumentus, kas nozīmē, ka var būt vismaz trīs juridiskie konti — pa vienam katrā attiecīgajā VNS.

No operāciju veikšanas perspektīvas katrs vērtspapīru konts veido vienu kontu T2S. Juridiskos un norēķinu galīguma nolūkos vērtspapīru pozīcijas vērtspapīru kontos (Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ISIN) ir attiecinātas uz juridiskajiem kontiem, kas tiek turēti attiecīgajā VNS.

Jebkurš T2S akceptēto vērtspapīru norēķinu darījums, kas notiek VNS, izmantojot vērtspapīru kontu, tiek nodrošināts T2S platformā.