Nasdaq CSD sniedz vērtspapīru reģistrācijas pakalpojumus Latvijā, Igaunijā, Islandē un Lietuvā.

Vērtspapīriem, ko piesaka iegrāmatošanai Nasdaq CSD, jāatbilst reģistrēšanas kritērijiem un citām noteikumu prasībām. Kā Nacionālās numerācijas aģentūru asociācijas (ANNA) dalībnieks Nasdaq CSD piešķir sākotnēji reģistrētajiem vērtspapīriem ISIN un CFI (finanšu instrumentu klasifikācijas) kodus.

Nasdaq CSD iekļauj vērtspapīrus attiecīgā Emitenta „mājas” vērtspapīru norēķinu sistēmā:

    • Igaunijas vērtspapīru norēķinu sistēmā tiek iekļautas Igaunijā reģistrētu uzņēmumu akcijas un citi vērtspapīri, kas emitēti saskaņā ar Igaunijas tiesību aktiem;
    • Islandes vērtspapīru norēķinu sistēmā tiek iekļautas Islandē reģistrētu uzņēmumu akcijas un citi vērtspapīri, kas emitēti saskaņā ar Islandes tiesību aktiem;
    • Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmā tiek iekļautas Latvijā reģistrētu uzņēmumu akcijas un citi vērtspapīri, kas emitēti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;
    • Lietuvas vērtspapīru norēķinu sistēmā tiek iekļautas Lietuvas reģistrētu uzņēmumu akcijas un citi vērtspapīri, kas emitēti saskaņā ar Lietuvas tiesību aktiem.

Tāpat Nasdaq CSD jebkurā vērtspapīru norēķinu sistēmā var iekļaut arī tāda ārvalstu emitenta vērtspapīrus (emitents reģistrēts jurisdikcijā, kas atšķiras no tās vērtspapīru norēķinu sistēmas jurisdikcijas, kurā vērtspapīri tiek pieteikti sākotnējai reģistrācijai), kurš vēlas izmantot iespēju brīvi emitēt vērtspapīrus, ar nosacījumu, ka emitents atbilst iekļaušanas prasībām un Nasdaq CSD atbilst CSDR 23. panta (3) punkta (e) apakšpunktam un 49. pantam.