Saskaņā ar Latvijas komerclikumu akcionāru reģistra kārtošana publiskām, jeb biržā kotētām akciju sabiedrībām, tiek stingri regulēta. Savukārt, slēgtas akciju sabiedrības, kuru  akcijas nav iekļautas regulētajā tirgū (biržā), var brīvi izvēlēties kā tiks kārtots akcionāru reģistrs. Ja akcionāru reģistru uzņēmumā kārto valde, tas rada vairākus riskus, kurus ir iespējams samazināt uzticot reģistra kārtošanu Nasdaq CSD.

Nasdaq CSD piedāvā neatkarīgus un drošus reģistra uzturēšanas pakalpojumus arī privātām, biržā neiekļautām Latvijas akciju sabiedrībām.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, akciju emitents paraksta ar Depozitāriju līgumu par uzņēmuma akcionāru reģistra kārtošanu, un visi uzņēmuma akcionāri tiek reģistrēti Nasdaq CSD sistēmā. Pēc tam informācija par katru akcionāru (vārds, uzvārds, adrese un īpašumā esošo akciju skaits) tiek uzturēta depozitārija sistēmā. Īpašumtiesību apliecinājums ir Depozitārija sniegts izraksts no akcionāru reģistra.

Ja slēgta akciju sabiedrība reģistrē savas akcijas Nasdaq CSD, tā sevi atbrīvo no nepieciešamības veikt ar akcijām saistītās uzturēšanas procedūras un nodrošina saviem īpašniekiem neatkarīgu un drošu akciju uzskaiti.

Akcijas pēc akcionāra vēlēšanās ir iespējams apgrūtināt par labu trešajai personai un garantēt to neaizskaramību, tās var izmantot kā ķīlu bankā, lai aizņemtos līdzekļus. Gadījumā, ja akcionāru reģistru kārto neitrāls un profesionāls tirgus dalībnieks, tāds kā Nasdaq CSD, tas sniedz bankai lielāku drošības un uzticamības sajūtu.

Depozitārijs piedāvā trīs reģistra kārtošanas variantus:

  • ar attaisnojuma dokumentu pārbaudi (pušu parakstīts līgums vai pušu parakstīts apliecinājums, ka viena puse nopirkusi, bet otra puse pārdevusi, ja nevēlas atklāt cenu) – uz Depozitāriju jānāk abām darījumā iesaistītajām pusēm, jāuzrāda derīgas pases, attaisnojuma dokuments, kā arī notariāli apstiprināta pilnvara, ja ierodas pilnvarotā persona. Ja pircējam ir nepieciešams, Depozitārijs sagatavo un izsniedz izziņu par attiecīgo darījumu;
  • bez attaisnojuma dokumentu pārbaudes – pārreģistrācija tiek veikta, saņemot uzņēmuma valdes iesniegumu un pārreģistrācijas uzdevumu, bet nepārbaudot attaisnojuma dokumentus;
  • ar attaisnojuma dokumentu pārbaudi, bet bez personu identifikācijas – akcionāri iet pie uzņēmuma, kas pārbauda personu identitāti. Uzņēmums nosūta uz Depozitāriju darījuma attaisnojošos dokumentus un apstiprinājumu, ka personas ir identificētas pēc derīgām pasēm, ka to paraksti uz līgumiem ir oriģināli.

Nasdaq CSD jāiesniedz šādi dokumenti:

Pieteikumu par reģistrāciju un papildu dokumentus Nasdaq CSD var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu;
  • nosūtot uz e-pastu csd.latvia@nasdaq.com, ja tie parakstīti ar elektronisko parakstu;
  • klātienē Nasdaq CSD birojā.
  • Uzņēmuma valdei ir pienākums informēt akcionārus par akcionāra reģistra iegrāmatošanu un kārtību, kādā turpmāk tiks reģistrētas akciju īpašnieku izmaiņas.