Nasdaq CSD veic krājobligāciju uzskaiti un glabāšanu, kā arī nodrošina ar krājobligācijām saistīto notikumu izpildi — veic uzkrāto procentu un pamatsummu izmaksu.

Krājobligācijas ir Latvijas valsts vērtspapīra veids, kurš ir orientēts uz plašu iedzīvotāju loku. Ar krājobligācijām iedzīvotājs aizdod naudu valstij − ieguldot brīvos finanšu resursus likvīdos un pasaulē par vienu no visdrošākajiem finanšu instrumentiem atzītajos valsts vērtspapīros, pretī saņemot iespēju uzkrāt un saņemt procentu ienākumus.

Par Krājobligācijām

 • Vienas krājobligācijas nomināls ir viens euro. Minimālais apjoms ir 50 euro. Maksimālais iegādes apjoms ir 100 000 euro vienā iegādes pieteikumā. Dienas laikā iesniedzamo pieteikumu skaits nav ierobežots;
 • No krājobligācijām gūtais ienākums netiek aplikts ar iedzīvotāju ienākuma nodokli;
 • Salīdzinoši nelielas komisijas maksas − jāmaksā tikai vienreizēja bankas pārskaitījuma komisijas maksa, ja banka tādu piemēro, vai Latvijas Pasta piemērotās pārskaitījuma komisijas maksas , iegādājoties krājobligācijas Latvijas Pasta nodaļā;
 • Krājobligācijām ir četri dzēšanas termiņi – 6 mēneši, 12 mēneši, 5 gadi un 10 gadi;
 • Krājobligācijas nevar pārdot, bet ir iespējama to pirmstermiņa dzēšana;
 • Visdrošākais ieguldījumu veids − valsts garantē līdzekļu atmaksu visā valsts pastāvēšanas laikā pilnā apmērā.

Nasdaq CSD ir izveidojis un uztur publisko interneta vietni (www.krajobligacijas.lv), kur ieguldītāji var atrast visu nepieciešamo informāciju par dažāda veida krājobligāciju iegādes noteikumiem un ar tām saistītajiem tiesību aktiem. Izmantojot oficiālos autentifikācijas līdzekļus, ko nodrošina latvija.lv, ieguldītāji var viegli piekļūt savam krājobligāciju kontam Nasdaq CSD un iegādāties krājobligācijas vai iesniegt Nasdaq CSD pieteikumu priekšlaicīgai to izpirkšanai.

Kā iegādāties?

 • Ieguldītājs ir vismaz 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona;
 • Krājobligācijas var iegādāties Nasdaq CSD uzturētā tīmekļa vietnē www.krajobligacijas.lv, izmantojot Vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv autentifikācijas un tiešsaistes maksājumu koplietošanas pakalpojumu;
 • Krājobligācijas var iegādāties arī Latvijas Pasta nodaļās, piesakoties krājobligāciju iegādei un iesniedzot iegādes pieteikumu;
 • Krājobligācijas atšķirībā no citiem valsts un korporatīvajiem vērtspapīriem tiek uzskaitītas tikai vērtspapīru kontos Nasdaq CSD, konts tiek atvērts automātiski, iegādājoties krājobligācijas. Tas nozīmē, ka lietotājam nav nepieciešams vērtspapīru konts bankā, savukārt krājobligāciju apmaksa tiks veikta, izmantojot to banku autentifikācijas un tiešsaistes līdzekļus, kuru saraksts ir publicēts tīmekļa vietnē www.krajobligacijas.lv vai no ieguldītāja maksājumu konta PNS sistēmā, ja krājobligācijas iegādātas Latvijas Pasta nodaļā;
 • Krājobligāciju emisija notiek katru darba dienu. Vietnē www.krajobligacijas.lv tās var iegādāties katru dienu, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas, bet norādītajās Latvijas Pasta nodaļās – to darba laikā.