Kopš 2003. gada sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) Nasdaq CSD uztur Latvijas pensiju sistēmas 2. līmeņa dalībnieku individuālo kontu reģistru, kurā tiek uzskaitītas ikviena sociāli apdrošinātā Latvijas iedzīvotāja veiktās iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā — kādā no pensiju plāniem, kā arī to daļas, kas naudas izteiksmē ataino personas pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu.

Saskaņā ar parakstīto deleģējuma līgumu starp VSAA un Nasdaq CSD, šobrīd Nasdaq CSD kā pensiju sistēmas 2. līmeņa dalībnieku individuālo kontu reģistra uzturētājs veic šādas funkcijas:

  • dalībnieku kontu uzturēšana;
  • aktīvu iegrāmatojumi dalībnieku kontos;
  • ieguldījumu plānu izmaiņu reģistrācija;
  • ieguldījumu plāna daļu reģistra uzturēšana;
  • aktīvu pārvešana VSAA un fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājiem;
  • informācijas sniegšana par valsts finansētās pensiju sistēmas darbību.

Vairāk par pensiju 2. līmeni (valsts fondēto pensiju shēmu) lasiet šeit.