Informācijas atklāšana
AGC Nasdaq CSD SE Questionnaire 2020-2021 (angļu val.)

 

Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju asociācija
Nasdaq CSD ir Eiropas Centrālo vērtspapīru depozitāriju asociācijas (European Central Securities Depositories Association (ECSDA)) dalībnieks. Asociācijas mērķis ir piedāvāt risinājumus un sniegt konsultācijas starptautiskā līmenī par tehniskiem, ekonomiskiem, finansiāliem un reglamentējošiem jautājumiem, lai Eiropā samazinātu riskus un palielinātu vērtspapīru glabāšanas, vērtspapīru pirms-norēķinu un norēķinu procesu efektivitāti emitentu, ieguldītāju un tirgus dalībnieku interesēs. Vairāk informācijas www.ecsda.eu

Nacionālās numerācijas aģentūru asociācija
Nasdaq CSD ir Nacionālās numerācijas aģentūru asociācijas (Association of National Numbering Agencies (ANNA)) dalībnieks un tam ir Nacionālās numerācijas aģentūras statuss Igaunijā, Islandē, Latvijā un Lietuvā, tādējādi Nasdaq CSD ir tiesības piešķirt ISIN kodus vērtspapīriem, kas emitēti šajās valstīs.

ANNA mērķis ir proaktīvi popularizēt, ieviest, uzturēt un padarīt pieejamus vērtspapīru un saistīto finanšu instrumentu standartus vienotā un precīzā struktūrā vietējo tirgu un vērtspapīru nozares interesēs kopumā. Starptautisko standartu reģistrācija un uzturēšana, ievērojot ANNA pienākumus, tiek veikta atbilstoši Starptautiskās standartizācijas organizācijas (International Organization for Standardization (ISO)) izstrādātajiem noteikumiem. Vairāk informācijas www.anna-web.com.