2020. gada septembra sākumā visās ES dalībvalstīs stājas spēkā Akcionāru tiesību direktīva II (SRD II). Viens no starpnieku pienākumiem ir nodot akcionāriem informāciju pēc uzņēmuma pieprasījuma. Nasdaq CSD apkalpos uzņēmumus un sastādīs pilnos akcionāru sarakstus. Tāpēc starpniekiem, kuriem turējumā ir kapitāla vērtspapīri, jābūt spējīgiem nosūtīt Nasdaq CSD informāciju par akcionāriem saskaņā ar ISO standartu akcionāru identifikācijas atklāšanas ziņojumu (seev.047.001.01), izmantojot SWIFT FINplus. Ņemot vērā ka SWIFT attiecību pārvaldības programma (RMA) ir obligāta SWIFT FINplus ziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai, Nasdaq CSD ir sagatavojis vadlīnijas par SWIFT RMA un citu klientu jaunajiem ziņojumiem saistībā ar Akcionāru tiesību direktīvu II (SRD II).

Nasdaq CSD vadlīnijas SWIFT RMA procesiem (angļu val.)