Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi atļauju Nasdaq CSD sniegt centrālā vērtspapīru depozitārija pakalpojumus saskaņā ar Eiropas centrālo vērtspapīru regulu (CSDR).

Nasdaq CSD darbojas kā Societas Europaea Padomes 2001. gada 8. oktobra Regulas (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem izpratnē saskaņā ar Latvijas Komerclikumu un Eiropas komercsabiedrību likumu.

Tiesību akti, kas saistīti ar Nasdaq CSD un vērtspapīru tirgu:

Latvijas tiesību akti, kas ir saistīti ar Latvijas vērtspapīru tirgu: