Nasdaq CSD grupa ir centrālo vērtspapīru depozitāriju pārvaldītājs Baltijā un Islandē, kas sniedz pakalpojumus Latvijā, Igaunijā, Islandē un Lietuvā. Nasdaq CSD nodrošina pēc-tirdzniecības infrastruktūru un plašu vērtspapīru norēķinu pakalpojumu klāstu tirgus dalībniekiem.

Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) tika izveidots 2017.gadā, apvienojoties Igaunijas, Latvijas un Lietuvas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, lai izpildītu visas prasības un pilnveidotu Nasdaq CSD pakalpojumu piedāvājumu konkurētspējas nodrošināšanai, kad visā ES tiek noteikta virkne vienotu jaunu regulējošo prasību depozitāriju darbībai Eiropā.

Nasdaq CSD ir pirmais centrālais vērtspapīru depozitārijs Eiropā, kas ieguva licenci atbilstoši Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR). Šī ir pirmā reize, kad Eiropas līmenī ir ieviests tiesiskais regulējums centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas nosaka vienotus principus atļaujas saņemšanai, pakalpojumu sniegšanai un centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzībai.

2020. gada maijā Nasdaq CSD apvienojās ar Nasdaq CSD Islande, radot ievērojami efektīvāku un daudzveidīgāku centrālo vērtspapīru depozitāriju, lai varētu sniegt izcilus pakalpojumus klientiem un piesaistītu vairāk ārvalstu investoru. Nasdaq CSD ir pilnībā integrējis Nasdaq CSD Iceland savā darbības modelī, tādējādi nodrošinot drošāku un efektīvāku pēc-tirdzniecības pakalpojumu klāstu Islandes tirgū atbilstoši starptautiski atzītiem standartiem.

Nasdaq CSD:

  • Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencēts centrālais vērtspapīru depozitārijs Latvijā, kas saskaņā ar CSDR sniedz pakalpojumus Latvijā, kā arī Igaunijā ar Igaunijas filiāles, Islandē ar Islandes filiāles un Lietuvā attiecīgi ar Lietuvas filiāles starpniecību, darbojas vietējo pārvaldes iestāžu uzraudzībā, vienlaikus ar Igaunijas filiāles starpniecību darbojoties kā Igaunijas Centrālā vērtspapīru reģistra uzturētājs;
  • Igaunijas vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras darbību regulē Igaunijas tiesību akti un par ko saskaņā ar Norēķinu galīguma direktīvu tiek sniegta informācija Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei (turpmāk – ESMA), uzturētājs;
  • Islandes vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras darbību regulē Islandes tiesību akti un par ko saskaņā ar Norēķinu galīguma direktīvu tiek sniegta informācija ESMA, uzturētājs;
  • Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras darbību regulē Latvijas tiesību akti un par ko saskaņā ar Norēķinu galīguma direktīvu tiek sniegta informācija ESMA, uzturētājs;
  • Lietuvas vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras darbību regulē Lietuvas tiesību akti un par ko saskaņā ar Norēķinu galīguma direktīvu tiek sniegta informācija ESMA, uzturētājs.

Nasdaq CSD pielieto uzticamas, efektīvas, zema riska un produktīvas vērtspapīru norēķinu sistēmas (turpmāk – VNS). Nasdaq CSD ievēro skaidrus un caurskatāmus darbības noteikumus un procedūras, kas ļauj vērtspapīru tirgus dalībniekiem pārvaldīt riskus, izmantojot jebkuru no Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmām. Depozitārijs nodrošina norēķinu automatizētu un tūlītēju apstrādi Eiropas TARGET2 vērtspapīriem (T2S) norēķinu platformā.

Nasdaq CSD ir Nasdaq Grupas dalībnieks. Mātes sabiedrība Nasdaq, Inc. apkalpo kapitāla tirgus un citas nozares ar daudzveidīgu tirdzniecības un pēc-tirdzniecības pakalpojumu klāstu: datus, programmatūru un citus.

Nasdaq CSD galvenais birojs atrodas Latvijā ar filiālēm Igaunijā, Islandē un Lietuvā.

Nasdaq CSD mērķi un stratēģija (angļu val.)