Nasdaq CSD ir atvērts norēķiniem TARGET2-Securities darba dienās. Tas nozīmē, ka Nasdaq CSD sistēma strādā arī valsts brīvdienās, ja šajās dienās darbojas TARGET2-Securities platform.

Nasdaq CSD ir pieejams norēķinu veikšanai no pirmdienas līdz piektdienai. Nasdaq CSD ir slēgts jebkāda veida norēķiniem visās valūtās šādās dienās:

 • sestdienās;
 • svētdienās;
 • Lielā Piektdiena
 • Otrās Lieldienas
 • 1. maijs (Darba svētki)
 • 25. decembrī (Ziemassvētki)
 • 26. decembrī (Otrie Ziemassvētki)
 • 1. janvārī (Jaungada diena)

Finanšu instrumentiem, kuru norēķini tiek veikti tikai vietējā mērogā (neizmantojot T2S), ņem vērā vietējās brīvdienas, tas ir, katra VNS nodrošina norēķinus, ievērojot attiecīgās valsts oficiālās brīvdienas.

Brīvdiena Datums 2020 Tallina Rīga Viļņa T2S TARGET2
Jaungada diena Jan 1 X X X X X
Lietuvas Republikas neatkarības diena Feb 16 X
Igaunijas Republikas neatkarības diena Feb 24 X
Lietuvas Republikas neatkarības atjaunošanas diena Mar 11 X
Lielā Piektdiena Apr 10 X  X X X X
Otrās Lieldienas Apr 13 X X X X X
Darba svētki Mai 1 X X X X
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena Mai 4 X
Līgo diena Jun 23 X X
Vasaras saulgrieži Jun 24 X X X
Valsts Diena Jūl 6 X
Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aug 15 X
Igaunijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena Aug 20 X
Visu svēto diena Nov 1 X
Visu mirušo diena Nov 2 X
Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas diena Nov 18 X
Ziemassvētku vakars Dec 24 X X X
Ziemassvētki Dec 25 X X X X X
Otrie Ziemassvētki Dec 26 X X X X X
Vecgada diena Dec 31 X

Nasdaq CSD sistēmas pamata darba laiks ir darba dienas periods no 8:00 līdz 19:00 Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un no 8:00 līdz 17:00 Islandē. Minētajā laika periodā iespējams veikt šādas darbības:

 • norēķinu instrukciju ievade un savietošana;
 • izmaiņu pieprasījlikviditātes pārvedumi uz maksājumu moduļa kontu, kas nepieciešami norēķinu instrukciju izpildei;
 • norēķinu instrukciju izpilde;
 • citas operācijas.

Norēķinu un izmaiņu pieprasījuma instrukciju ievade un apstrāde notiek nepārtraukti VNS pamata darba laikā un naudas norēķini Islandē notiek trīs reizes dienā. Ievērojiet (!), ka norēķinu instrukcija Baltijas T2S instrumentiem tiks savietota T2S, ja vien tā sākotnēji nav VNS ievadīta kā jau savietota (matched) norēķinu instrukcija.

Vienkāršo vērtspapīru beznaudas pārvedumu (FOP) norēķinu instrukcijas nepārtraukti tiek izpildītas reāllaikā pamata darba laikā. FOP norēķini tiek nodrošināti līdz 19:00 Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, un līdz 17:00 Islandē.

Norēķinu instrukcijas finanšu instrumentu piegādei pret samaksu (DVP) nepārtraukti tiek izpildītas reāllaikā pamata darba laikā. DVP norēķini tiek nodrošināti līdz 17:00 Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Islandē DVP naudas norēķini tiek veikti 9:15, 11:45 un 15:00.

Dienas noslēguma periodā (19:00-21:00 Igaunijā, Latvijā un Lietuvā):

 • Nasdaq CSD sistēma ir atvērta dalībnieku pieprasījumiem (izmantojot GUI un ziņojumapmaiņu);
 • Nasdaq CSD sistēma nosūta dalībniekiem abonētus pārskatus;
 • No plkst. 19:45 līdz plkst. 21:00 Nasdaq CSD nosūta norēķinu instrukcijas T2S apstrādei nakts norēķinu ciklā (NTS), lai veiktu norēķinus plānotajā norēķinu datumā (ISD). Piezīme (!) ISD sākas T2S sistēmā ‘’ISD-1’’ plkst. 21:00.

Dienas noslēguma periodā (17:00-08:00 Islandē):

 • Nasdaq CSD sistēma ir atvērta dalībnieku pieprasījumiem (izmantojot GUI un ziņojumapmaiņu);
 • Nasdaq CSD sistēma nosūta dalībniekiem abonētus pārskatus.

Nakts laikā (21:00-08:00 Igaunijā, Latvijā un Lietuvā):

 • Nasdaq CSD sistēma ir atvērta Nasdaq CSD dalībniekiem, taču nav paredzēts, ka dalībnieki lieto Nasdaq CSD sistēmu, līdz ar to, operāciju process netiek uzraudzīts, kā arī, dalībnieku iespējamo kļūdaino darbību gadījumā, netiek sniegts atbalsts;
 • Nasdaq CSD sistēma sinhronizējas ar informāciju, kas saņemta no T2S NTS (pirmajam NTS ciklam ir jābeidzas līdz 23:00), un paziņo dalībniekiem par norēķinu instrukciju statusu un /vai apstiprinājuma ziņojumiem (ja pakalpojums ir abonēts).

Nakts laikā (17:00-08:00 Islandē):

 • Nasdaq CSD sistēma ir atvērta dalībnieku pieprasījumiem (izmantojot GUI un ziņojumapmaiņu), tomēr nav paredzēts, ka Nasdaq CSD dalībnieki izmanto Nasdaq CSD sistēmu, tāpēc Nasdaq CSD operāciju process netiek uzraudzīts, kā arī, dalībnieku iespējamo kļūdaino darbību gadījumā, netiek sniegts atbalsts;
 • Nasdaq CSD sistēma nosūta dalībniekiem abonētus pārskatus.