Nasdaq CSD pārvaldes struktūra sastāv no Akcionāru sapulces, Padomes un Valdes.

Nasdaq CSD ir biržu holdinga kompānijas Nasdaq Nordic Ltd. (Somija) 99,84% piederošs meitasuzņēmums.
Nasdaq Aktiebolag un Kauphöll Íslands hf. katram turējumā ir 0,08% Nasdaq CSD akcijas.

Nasdaq CSD pieder 100% uzņēmuma AS Pensionikeskus akciju.

Padome – sabiedrības uzraudzības institūcija, kas pārstāv sabiedrības akcionāru intereses laika periodā starp akcionāru sapulcēm un uzrauga valdes darbību likumā noteiktajos dokumentos un iekšējos dokumentos noteiktajā apjomā.

Padomes locekļi:
Arminta Saladžienė, priekšsēdētāja (pieredze) (angļu val.)
Pall Hardarson, priekšsēdētājas vietnieks (pieredze) (angļu val.)
Tomas Thyblad (pieredze) (angļu val.)

Ārējie neatkarīgie padomes locekļi:
Darius Petrauskas (pieredze) (angļu val.)
Elmārs Prikšāns (pieredze) (angļu val.)
Urmas Kaarlep (pieredze) (angļu val.)

Padomes komitejas:

 • Riska komiteja:
  Darius Petrauskas, priekšsēdētājs
  Tomas Thyblad
  Pall Hardarson
  Riska komitejas nolikums (angļu val.)

Valde — atbild par uzņēmuma ikdienas vadību, tostarp par atbilstošu Nasdaq CSD operāciju un uzskaites organizēšanu, kā arī par augstākajai vadībai atbilstoši CSDR noteikto pienākumu izpildi. Pārvaldes struktūras pienākumi ir izklāstīti Nasdaq CSD statūtos.

Valdes locekļi:
Indars Aščuks, priekšsēdētājs (pieredze)
Kristi Sisa, priekšsēdētāja vietniece (pieredze)
Dalia Jasulaitytė
Magnus Asgeirsson

Pārvaldes struktūras pienākumi ir izklāstīti Nasdaq CSD statūtos (angļu val.).

Dalībnieku komitejas

Nasdaq CSD ir trīs Dalībnieku komitejas, kas pārstāv trīs Nasdaq CSD uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu lietotājus. Komitejām ir padomdevēja loma attiecībā uz Valdi saistībā ar:

 • svarīgiem jautājumiem, kas ietekmē tās locekļus;
 • kritērijiem, kas attiecas uz emitentu vai dalībnieku piekļuvi vērtspapīru norēķinu sistēmām;
 • Nasdaq CSD pakalpojuma sniegšanas līmeni;
 • citiem jautājumiem, kas komitejas pamatotā ieskatā var ietekmēt tās locekļus.

Dalībnieku komitejas ir neatkarīgas no jebkādas tiešas Nasdaq CSD ietekmes.

Dalībnieku komitejas locekļi Latvijā:

 • Esmeralda Balode-Buraka (AS Latvijas Gāze)
 • Kārlis Purgailis (IPAS CBL Asset Management)
 • Gundega Ērgle (AS Luminor Bank)
 • Marija Černoštana (AS Swedbank)
 • Gatis Simsons (AS SEB banka)
 • Jānis Irbe (AS Latvenergo)

Nasdaq CSD noteikumi: