Nasdaq CSD pārvaldes struktūra sastāv no Akcionāru sapulces, Padomes un Valdes.

Nasdaq CSD ir biržu holdinga kompānija Nasdaq Nordic Ltd. (Somija) 100% piederošs meitasuzņēmums.

Nasdaq CSD pieder 100% uzņēmuma AS Pensionikeskus akciju.

Padome — atbild par uzņēmuma darba plānošanu, vadības organizāciju un valdes darbības uzraudzību, kā arī par vadības struktūrai atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam centrālo vērtspapīru depozitārijiem (CSDR) noteikto pienākumu izpildi.

Padomes locekļi:

 • Arminta Saladžienė, priekšsēdētāja
 • Pall Hardarson

Ārējais padomes loceklis:

 • Teuvo Rossi,  priekšsēdētāja vietnieks

Ārējie neatkarīgie padomes locekļi:

 • Darius Petrauskas
 • Elmārs Prikšāns
 • Urmas Kaarlep

Valde — atbild par uzņēmuma ikdienas vadību, tostarp par atbilstošu Nasdaq CSD operāciju un uzskaites organizēšanu, kā arī par augstākajai vadībai atbilstoši CSDR noteikto pienākumu izpildi. Pārvaldes struktūras pienākumi ir izklāstīti Nasdaq CSD statūtos.

Valdes locekļi:

 • Indars Aščuks, priekšsēdētājs
 • Kristi Sisa, priekšsēdētāja vietniece
 • Dalia Jasulaitytė

Pārvaldes struktūras pienākumi ir izklāstīti Nasdaq CSD statūtos.

Dalībnieku komitejas

Nasdaq CSD ir trīs Dalībnieku komitejas, kas pārstāv trīs Nasdaq CSD uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu lietotājus. Komitejām ir padomdevēja loma attiecībā uz Valdi saistībā ar:

 • svarīgiem jautājumiem, kas ietekmē tās locekļus;
 • kritērijiem, kas attiecas uz emitentu vai dalībnieku piekļuvi vērtspapīru norēķinu sistēmām;
 • Nasdaq CSD pakalpojuma sniegšanas līmeni;
 • citiem jautājumiem, kas komitejas pamatotā ieskatā var ietekmēt tās locekļus.

Dalībnieku komitejas ir neatkarīgas no jebkādas tiešas Nasdaq CSD ietekmes.

Dalībnieku komitejas locekļi Latvijā:

 • Esmeralda Balode-Buraka (AS Latvijas Gāze)
 • Kārlis Purgailis (IPAS CBL Asset Management)
 • Gundega Ērgle (AS Luminor Bank)
 • Marija Černoštana (AS Swedbank)
 • Gatis Simsons (AS SEB banka)
 • Jānis Irbe (AS Latvenergo)

Nasdaq CSD noteikumi: