Nasdaq CSD pārvaldes struktūra sastāv no Akcionāru sapulces, Padomes un Valdes.

Nasdaq CSD ir biržu holdinga kompānijas Nasdaq Nordic Ltd. (Somija) 99,84% piederošs meitasuzņēmums.

Nasdaq CSD pieder 100% uzņēmuma AS Pensionikeskus akciju.

Padome – sabiedrības uzraudzības institūcija, kas pārstāv sabiedrības akcionāru intereses laika periodā starp akcionāru sapulcēm un uzrauga valdes darbību likumā noteiktajos dokumentos un iekšējos dokumentos noteiktajā apjomā.

Padomes locekļi:

 • Arminta Saladžienė, priekšsēdētāja (pieredze) (angļu val.)
 • Pall Hardarson (pieredze) (angļu val.)

Ārējais padomes loceklis:

 • Teuvo Rossi

Ārējie neatkarīgie padomes locekļi:

Padomes komitejas:

 • Riska komiteja:

Darius Petrauskas, priekšsēdētājs
Teuvo Rossi
Pall Hardarson

Riska komitejas nolikums (angļu val.)

 • Audita komiteja:

Teuvo Rossi, priekšsēdētājs
Elmārs Prikšāns
Urmas Kaarlep

Audita komitejas reglaments (angļu val.)

 • Atalgojuma komiteja:

Pall Hardarson, priekšsēdētājs
Arminta Saladziene
Elmārs Prikšāns

Atalgojuma komitejas nolikums (angļu val.)

Valde — atbild par uzņēmuma ikdienas vadību, tostarp par atbilstošu Nasdaq CSD operāciju un uzskaites organizēšanu, kā arī par augstākajai vadībai atbilstoši CSDR noteikto pienākumu izpildi. Pārvaldes struktūras pienākumi ir izklāstīti Nasdaq CSD statūtos.

Valdes locekļi:

 • Indars Aščuks, priekšsēdētājs (pieredze)
 • Kristi Sisa, priekšsēdētāja vietniece
 • Dalia Jasulaitytė

Pārvaldes struktūras pienākumi ir izklāstīti Nasdaq CSD statūtos (angļu val.).

Dalībnieku komitejas

Nasdaq CSD ir trīs Dalībnieku komitejas, kas pārstāv trīs Nasdaq CSD uzturēto vērtspapīru norēķinu sistēmu lietotājus. Komitejām ir padomdevēja loma attiecībā uz Valdi saistībā ar:

 • svarīgiem jautājumiem, kas ietekmē tās locekļus;
 • kritērijiem, kas attiecas uz emitentu vai dalībnieku piekļuvi vērtspapīru norēķinu sistēmām;
 • Nasdaq CSD pakalpojuma sniegšanas līmeni;
 • citiem jautājumiem, kas komitejas pamatotā ieskatā var ietekmēt tās locekļus.

Dalībnieku komitejas ir neatkarīgas no jebkādas tiešas Nasdaq CSD ietekmes.

Dalībnieku komitejas locekļi Latvijā:

 • Esmeralda Balode-Buraka (AS Latvijas Gāze)
 • Kārlis Purgailis (IPAS CBL Asset Management)
 • Gundega Ērgle (AS Luminor Bank)
 • Marija Černoštana (AS Swedbank)
 • Gatis Simsons (AS SEB banka)
 • Jānis Irbe (AS Latvenergo)

Nasdaq CSD noteikumi: