Nasdaq CSD ir licencēts atbilstoši CSDR un darbojas visās trīs Baltijas valstīs. Tā darbību nodrošina mūsdienīgs STP risinājums, kas savienots ar T2S — vienotu Eiropas mēroga vērtspapīru norēķinu platformu, nodrošinot automatizētus vērtspapīru norēķinus centrālās bankas naudā.

Visu trīs Baltijas valstu vērtspapīru norēķinu sistēmas darbojas viena centrālā vērtspapīru depozitārija Nasdaq CSD ietvaros, izmantojot vienu T2S platformu. Vietējo pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta, izmantojot saistītās sistēmas.

Lai piekļūtu Nasdaq CSD infrastruktūrai, Nasdaq CSD Baltijā piedāvā tīkla savienojuma risinājumu. Tas ir tīkls, kas balstīts uz MPLS VPN tehnoloģiju un nodrošina izmaksu ziņā efektīvu augstas kvalitātes komunikāciju Nasdaq vidē. Savienojumu iespējams izveidot, izmantojot nomātu līniju vai VPN. Katram Nasdaq CSD dalībniekam jāapsver alternatīva savienojuma iespēja, kas būtu pieejama tehnisko traucējumu gadījumā. Nasdaq Baltijas tirgus biržas iesaka izmantot galvenajam savienojumam nomātu līniju un VPN kā rezerves variantu. Nasdaq CSD dalībniekiem pašiem jāpieņem lēmums par pieslēgumu skaitu un savienojamības iespējām.