Nasdaq CSD dibināts 2017. gadā, pārrobežu līmenī apvienojoties trim vietējiem centrālajiem vērstpapīru depozitārijiem Baltijā:

  • AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” Latvijas Republikā;
  • AS “Eesti Väärtpaberikeskus” Igaunijas Republikā;
  • “Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” Lietuvas Republikā.

Nasdaq CSD ir licencēts atbilstoši CSDR, un to saskaņā ar CSDR uzrauga Baltijas valstu regulējošās iestādes. Konsolidācija notika, veicot pārrobežu apvienošanos, lai nodrošinātu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā centrālo vērtspapīru depozitāriju esošās uzņēmējdarbības un līgumattiecību pārnesamību.

Trīs centrālo vērtspapīru depozitāriju apvienošanās Baltijā notika šādos posmos:

  • 2016. gadā Nasdaq Nordic Ltd. no Nasdaq Riga AS iegādājās 100% AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” akcijas un kļuva par vienīgo Latvijas depozitārija akcionāru;
  • 2016. gada maijā AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” iegādājās 100% Lietuvas depozitārija akciju no Nasdaq Vilnius AB (8%) un no Nasdaq Helsinki (92%), kā arī 100% Igaunijas depozitārija akciju no Nasdaq Tallinn AS;
  • 2017. gada februārī centrālie vērtspapīru depozitāriji Igaunijā, Latvijā un Lietuvā noslēdza apvienošanās līgumu;
  • 2017. gada septembrī AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” nodibināja neaktīvas filiāles Igaunijā un Lietuvā;
  • 2017. gada augustā Lietuvas vērtspapīru depozitārijs un Igaunijas vērtspapīru depozitārijs tika pievienoti Latvijas vērtspapīru depozitārijam (mātes uzņēmumam), un Latvijas depozitārijs uzņēmās Igaunijas depozitārija tiesības un saistības (caur Igaunijas filiāli) un Lietuvas depozitārija tiesības un saistības (caur Lietuvas filiāli);
  • 2017. gada septembrī AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” pārrobežu apvienošanos noslēdza, reģistrējot to un pārveidojot Latvijas Komercreģistrā savu juridisko formu uz Eiropas uzņēmējsabiedrību (SE), savukārt Igaunijas un Lietuvas vērtspapīru depozitārijus dzēšot no attiecīgajiem Igaunijas un Lietuvas publiskajiem reģistriem.