Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) ir reģionāls centrālais vērtspapīru depozitārijs Baltijā, kas sniedz pakalpojumus Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Nasdaq CSD nodrošina pēc-tirdzniecības infrastruktūru un plašu vērtspapīru norēķinu pakalpojumu klāstu tirgus dalībniekiem.

Nasdaq CSD tika izveidots 2017.gadā, apvienojoties Igaunijas, Latvijas un Lietuvas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, lai izpildītu visas prasības un pilnveidotu Nasdaq CSD pakalpojumu piedāvājumu konkurētspējas nodrošināšanai, kad visā ES tiek noteikta virkne vienotu jaunu regulējošo prasību depozitāriju darbībai Eiropā.

Apvienotais Nasdaq CSD ir pirmais centrālais vērtspapīru depozitārijs Eiropā, kas ir ieguvis licenci atbilstoši Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai (CSDR). Šī ir pirmā reize, kad Eiropas līmenī ir ieviests tiesiskais regulējums centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kas nosaka vienotus principus atļaujas saņemšanai, pakalpojumu sniegšanai un centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzībai.

Nasdaq CSD darbību nodrošina mūsdienīga tiešās apstrādes (STP) tehnoloģija, izmantojot risinājumu, kas savienots ar vienotu Eiropas līmeņa TARGET2 vērtspapīriem (turpmāk -T2S) platformu.

Mēs esam:

  • Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencēts centrālais vērtspapīru depozitārijs Baltijā, kas saskaņā ar CSDR sniedz pakalpojumus Latvijā, kā arī Igaunijā ar Igaunijas filiāles un Lietuvā attiecīgi ar Lietuvas filiāles starpniecību, vienlaikus ar Igaunijas filiāles starpniecību darbojoties kā Igaunijas Centrālā vērtspapīru reģistra uzturētājs;
  • Igaunijas vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras darbību regulē Igaunijas tiesību akti un par ko saskaņā ar Norēķinu galīguma direktīvu tiek sniegta informācija Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei (turpmāk – ESMA), uzturētājs;
  • Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras darbību regulē Latvijas tiesību akti un par ko saskaņā ar Norēķinu galīguma direktīvu tiek sniegta informācija ESMA, uzturētājs;
  • Lietuvas vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras darbību regulē Lietuvas tiesību akti un par ko saskaņā ar Norēķinu galīguma direktīvu tiek sniegta informācija ESMA, uzturētājs.

Nasdaq CSD pielieto uzticamas, efektīvas, zema riska un produktīvas vērtspapīru norēķinu sistēmas (turpmāk – VNS). Nasdaq CSD ievēro skaidrus un caurskatāmus darbības noteikumus un procedūras, kas ļauj vērtspapīru tirgus dalībniekiem pārvaldīt riskus, izmantojot jebkuru no Nasdaq CSD vērtspapīru norēķinu sistēmām.

Nasdaq CSD ir Nasdaq Grupas dalībnieks. Mātes sabiedrība Nasdaq, Inc. sniedz tirdzniecības un pēc-tirdzniecības pakalpojumus vairāk nekā 50 valstīs.

Nasdaq CSD galvenais birojs atrodas Latvijā ar filiālēm Igaunijā un Lietuvā.

Nasdaq CSD mērķi un stratēģija (angļu val.)