2019. gada 6. jūnijs – Eiropas Centrālā banka ir uzsākusi publisko konsultāciju par iespējamo Eurosistēmas iniciatīvu EDDI, kas paredzēta kā Eiropas mehānisms parāda vērtspapīru emitēšanai un sadalei Eiropas Savienībā.

Tirgus dalībnieki aicināti piedalīties publiskajā konsultācijā, nosūtot atbildi uz e-pasta adresi EDDI.Initiative@ecb.europa.eu līdz 2019. gada 9. jūlijam. Saikne uz publiskās konsultācijas dokumentu: https://www.ecb.europa.eu/paym/cons/html/index.en.html


06.06.19