2019. gada 20. martā – Nasdaq CSD paziņo, ka Nasdaq CSD valde 2019. gada 26. februārī apstiprināja grozījumus Nasdaq CSD dalībniekiem sniegto pakalpojumu cenrādī un Nasdaq CSD emitentu pakalpojumu cenrādī Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vērtspapīru norēķinu sistēmām.

Šie grozījumi stāsies spēkā 2019. gada 1. maijā. Ar jaunajiem cenrāžiem var iepazīties Nasdaq CSD tīmekļa vietnē:

Nasdaq CSD Igaunijas, Latvijas un Lietuvas vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībnieku maksu cenrādis

Nasdaq CSD Igaunijas vērtspapīru norēķinu sistēmas emitentu maksu cenrādis

Nasdaq CSD Lietuvas vērtspapīru norēķinu sistēmas emitentu maksu cenrādis

Nasdaq CSD Latvijas vērtspapīru norēķinu sistēmas emitentu maksu cenrādis


20.03.19