2018. gada 17. jūlijā – Pēc Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) ierosinājuma, 2018. gada 11. jūlijā Eiropas Centrālā banka (ECB) ir pieņēmusi lēmumu anulēt ABLV Bank AS licenci.

Licence tika atsaukta pēc FKTK priekšlikuma, kas iesniegts izskatīšanai ECB, pamatojoties uz ABLV Bank AS 2018. gada 5. marta akcionāru sapulces lēmumu par bankas vēlmi īstenot brīvprātīgo pašlikvidācijas procesu, ierosināto brīvprātīgās pašlikvidācijas plāna projektu, kā arī 2018. gada 12. jūnija FKTK pieņemto lēmumu atļaut brīvprātīgās likvidācijas procesa uzsākšanu.

Ņemot vērā Nasdaq CSD noteikumu I nodaļas 3.4.1. apakšpunktu un ECB lēmumu, 2018. gada 16. jūlijā Nasdaq CSD valde ir pieņēmusi lēmumu izbeigt dalības līgumu ar ABLV Bank AS un atcēla ABLV Bank AS dalībnieka statusu. Dalības līguma izbeigšana un dalībnieka statusa atsaukšana nozīmē, ka ABLV Bank AS nevar saņemt Nasdaq CSD pakalpojumus, izņemot gadījumus, kad (i) šādu pakalpojumu vai funkciju izmantošana ir nepieciešama saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 100.2. apakšpunktu paredzētās procedūras īstenošanai un, (ii) ja šādu pakalpojumu vai funkciju izmantošana ir saskaņota ar FKTK.


17.07.18