Nasdaq

Kontohalduri portfelli maht


Antud statistika hõlmab informatsiooni kontohalduri varade kohta valitud kvartali lõpu seisuga. Informatsiooni uuendatakse iga kvartali alguses.