Nasdaq

Sündmuse detailid

Põhiandmed

Emitendi nimi Adson AS
Registrikood 14892025
ISIN kood EE3100005133
Väärtpaberi nimi ADSON AKTSIA
Väärtpaberi nimi (inglise keeles) SHS ADSON ORD
Väärtpaberi tüüp Aktsiad
Sündmuse viide INFOEE0000002574
Sündmuse tüüp Teavitus
Staatus Tehtud
Menetluse algatamine 15.06.2020
Menetluse lõpetamine 15.06.2020
Seonduv teade Kapitali suurendamise otsus 12.06.2020 suurendada kapitali 100 000 euro võrra, lastes välja 1 000 000 uut aktsiat, lõplik kapital 125 000 eur/Increase of capital, decisions on 12.06.2020
Koosoleku kuupäev 12.06.2020
Sündmuse ID 41256

Korporatiivse sündmuse valikuvariandid

Valikuvariandi number 001
Valikuvariandi tüüp Väärtpaberite kanne
Väärtpaberi(te) kanded
ISIN kood EE3801005135
Väärtpaberi nimi ADSON AKTSIA täiendav 1
Väärtpaberi nimi (inglise keeles) ADSON AKTSIA additional 1
Alusväärtpaberi kogus 1 000 000
Alusväärtpaberi kogus pärast 250 000
Sihtväärtpaberi kogus 1 000 000
Sihtväärtpaberi kogus pärast 1 000 000
Maksekuupäev 15.06.2020