Nasdaq

Saugomas turtas


Saugomo turto statistikos dalyje yra pateikia informacija apie Nasdaq CSD dalyvių saugomą turtą paskutinę pasirinkto ketvirčio dieną. Informacija yra atnaujinama kiekvieno ketvirčio pradžioje.