Nasdaq

Pilna VP informacija

VP pavadinimas ADSON AKTSIA täiendav 1 (Neaktyvus)
ISIN EE3801005135
VP tipas Nuosavybės vertybiniai popieriai
FISN Adson/SHS 0.1TEMP1
Nominali vertė 0,1
Valiuta EUR
VP kiekis 0
Emisijos dydis 0
VP pavadinimas (anglų k.) ADSON AKTSIA additional 1
Emitentas Adson AS
Registracijos šalis Estija
Registravimo data 2020 birž. 15
Išregistravimo data 2020 birž. 22
VP gali būti įkeičiami ne
Pirmumo teisė taip
CFI kodas ESVTFR
Pareikštinio VP žyma ne
T2S taip
Depozitoriumo kodas NCSD
VP minimalus kiekis 1
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis 1
Sąsajos Atsiskaitymų statistika
Finansinių priemonių įvykiai