Nasdaq

Pilna VP informacija

VP pavadinimas EUR 6.00 LORDS LB BALTIC FUND IV TERSETA NOTES 20-2022 (Neaktyvus)
ISIN LT0000404832
VP tipas Skolos vertybiniai popieriai
FISN LORDS LB BALTIC/BD 832 20220610
Valiuta EUR
Emisijos dydis 0
VP pavadinimas (anglų k.) EUR 6.00 LORDS LB BALTIC FUND IV TERSETA NOTES 20-2022
Emitentas UAB "Terseta"
Registracijos šalis Lietuva
Registravimo data 2020 gruod. 3
Palūkanų norma 6.00 %
Išpirkimo terminas 2021 gruod. 15
Išregistravimo data 2021 gruod. 10
VP gali būti įkeičiami taip
Pirmumo teisė ne
Palūkanų rūšis A006
Palūkanų mokėjimo intervalas kas pusmetį
Pirma palūkanų mokėjimo data 2021 birž. 10
CFI kodas DBFSGR
Pareikštinio VP žyma ne
T2S taip
Depozitoriumo kodas NCSD
VP minimalus kiekis 100
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis 100
Emitento įgaliotinis AB ŠIAULIŲ BANKAS
Sąsajos Atsiskaitymų statistika
Finansinių priemonių įvykiai