Nasdaq

Dalībnieku portfeļa vērtība


Šī sadaļa atspoguļo informāciju par Nasdaq CSD dalībnieku portfeļa vērtību, kas tiek fiksēta uz izvēlētā ceturkšņa pēdējo darba dienu. Informācija tiek atjaunota katra nākamā ceturkšņa sākumā.