Nasdaq

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums ADSON AKTSIA
ISIN EE3100005133
Vērtspapīra veids Akcijas
FISN Adson/SHS 0.1
Nomināls 0,1
Valūta EUR
Vērtspapīru skaits 1 250 000
Emisijas apjoms 125 000
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā) SHS ADSON ORD
Emitents Adson AS
Rezidences valsts Igaunijas Republika
Iegrāmatošanas datums 2020. gada 7. janv.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti
Pirmpirkuma tiesības
CFI kods ESVTFR
Uzrādītāja vērtspapīru kods
T2S instruments
Depozitārija kods NCSD
Minimālā norēķinu vienība 1
Norēķinu vienības dalītājs 1
Saiknes Norēķinu statistika
Vērtspapīru notikumi