Nasdaq

Informācija par vērtspapīru

Vērtspapīra nosaukums EUR 14 CREDITSTAR VÕLAKIRI 20-2021
ISIN EE3300001700
Vērtspapīra veids Parāda vērtspapīrs
FISN CREDITSTAR INTE/BD 20211201
Nomināls 1 000
Valūta EUR
Vērtspapīru skaits 14 104
Emisijas apjoms 14 104 000
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā) EUR 14 CREDITSTAR BOND 20-2021
Emitents Creditstar International OÜ
Rezidences valsts Igaunijas Republika
Iegrāmatošanas datums 2020. gada 2. jūn.
Procentu likme 14.00 %
Dzēšana 2021. gada 1. dec.
Vērtspapīri var tikt ieķīlāti
Pirmpirkuma tiesības
Procentu likmes veids A001
Informācija par kupona periodu Ikceturkšņa
CFI kods DBFSGR
Uzrādītāja vērtspapīru kods
T2S instruments
Depozitārija kods NCSD
Minimālā norēķinu vienība 1 000
Norēķinu vienības dalītājs 1 000
Saiknes Norēķinu statistika
Vērtspapīru notikumi