Nasdaq

Turukapitalisatsioon


Turukapitalisatsiooni statisika hõlmab informatsiooni Nasdaq CSD registreeritud väärtpaberite turuväärtuse kohta antud kuu lõpu seisuga. Turukapitalisatsiooni infot uuendatakse iga kuu alguses.