Nasdaq

Turukapitalisatsioon


Turukapitalisatsiooni statisika hõlmab informatsiooni Nasdaq CSD registreeritud väärtpaberite turuväärtuse kohta valitud kuu viimase tööpäeva seisuga. Turukapitalisatsiooni infot uuendatakse iga kuu alguses. Võlakirjade turukapitalisatsioon arvutatakse nominaalhindades.