Nasdaq

Aðalsíða tölulegra upplýsinga

Í þeim hluta vefsíðunnar sem hefur að geyma tölulegar upplýsingar er að finna gögn um fjármálagerninga sem eru skráðir og viðskipti sem eru gerð upp á Nasdaq CSD, gögn um markaðsvirði og fyrirtækjaaðgerðir og lista yfir hluthafa í fyrirtækjum sem skráð eru í Nasdaq kauphöllina í Tallinn.

Skráðir gerningar í Nasdaq CSD
í 26. maí 2022

Tegund verðbréfs Fjöldi verðbréfa
Hlutabréf 3.344
LTD hlutabréf 3.874
Skuldabréf 713
Hlutdeildarskírteini í sjóðum 230
Réttindi 8
Ýmislegt 50