Nasdaq

Akcininkai


Bendrovių, kurių akcijos įtrauktos į Nasdaq Tallinn Oficialųjį ir Papildomąjį prekybos sąrašus, pilnas akcininkų sąrašas yra vieša informacija remiantis Estijos vertybinių popierių registro tvarkymo įstatymo (Securities Register Maintenance Act) § 7 straipsniu.

  • VP kodas
    • neteisinga