Nasdaq

Akcininkai

  • VP kodas
    • neteisinga

Papildomąjį prekybos sąrašus, pilnas akcininkų sąrašas yra vieša informacija remiantis Estijos vertybinių popierių registro tvarkymo įstatymo (Securities Register Maintenance Act) § 7 straipsniu. Bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama alternatyvioje rinkoje „First North“, akcininkų sąrašai nėra vieša informacija.