Nasdaq

Statistika

Čia jūs galite rasti informaciją apie Nasdaq CSD registruotas finansines priemones, esamas VP sąskaitas ir įvykdytus atsiskaitymus.
Taip pat čia galite rasti informaciją apie finansinių priemonių įvykius.

VP užregistruoti Nasdaq CSD (2018 liep. 21 nuo)

VP tipas VP kiekis
Debt instrument 1 086
Equities 3 558
Fund unit 111
Unit 3 120