Nasdaq

Statistika

Čia jūs galite rasti informaciją apie Nasdaq CSD registruotas finansines priemones, esamas VP sąskaitas ir įvykdytus atsiskaitymus.
Taip pat čia galite rasti informaciją apie finansinių priemonių įvykius.

VP užregistruoti Nasdaq CSD (2017 gruod. 14 nuo)

VP tipas VP kiekis
Debt instrument 2 612
Equities 3 687
Fund unit 136
Unit 3 007