Nasdaq

Statistika

Statistikos dalyje rasite informaciją apie Nasdaq CSD registruotas finansines priemones bei įvykdytus atsiskaitymus, rinkos kapitalizacijos, esminių įvykių duomenis bei įmonių, listinguojamų Nasdaq Tallinn, akcininkų sąrašus.

VP užregistruoti Nasdaq CSD
2020 spal. 30

VP tipas VP kiekis
Nuosavybės vertybiniai popieriai 3 397
UAB akcijos 3 629
Skolos vertybiniai popieriai 682
Investicinio fondo vienetai 200
Pasirašymo teisės 10
Įvairūs 43