Nasdaq

Statistika

Statistikos dalyje rasite informaciją apie Nasdaq CSD registruotas finansines priemones bei įvykdytus atsiskaitymus, rinkos kapitalizacijos, esminių įvykių duomenis bei įmonių, listinguojamų Nasdaq Tallinn, akcininkų sąrašus.

VP užregistruoti Nasdaq CSD*
2023 vas. 4

VP tipas VP kiekis
Nuosavybės vertybiniai popieriai 2 932
UAB akcijos 3 664
Skolos vertybiniai popieriai 711
Investicinio fondo vienetai 160
Pasirašymo teisės 1
Įvairūs 51
* Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu EUDataSales@nasdaq.com.