Nasdaq

Statistika

Čia jūs galite rasti informaciją apie Nasdaq CSD registruotas finansines priemones, esamas VP sąskaitas ir įvykdytus atsiskaitymus.
Taip pat čia galite rasti informaciją apie finansinių priemonių įvykius.

VP užregistruoti Nasdaq CSD (2018 geg. 21 nuo)

VP tipas VP kiekis
Debt instrument 2 820
Equities 3 692
Fund unit 139
Unit 3 055