Nasdaq

Statistika

Statistikos dalyje rasite informaciją apie Nasdaq CSD registruotas finansines priemones bei įvykdytus atsiskaitymus, rinkos kapitalizacijos, esminių įvykių duomenis bei įmonių, listinguojamų Nasdaq Tallinn, akcininkų sąrašus.

VP užregistruoti Nasdaq CSD*
2022 rugs. 26

VP tipas VP kiekis
Nuosavybės vertybiniai popieriai 3 022
UAB akcijos 3 706
Skolos vertybiniai popieriai 670
Investicinio fondo vienetai 158
Pasirašymo teisės 1
Įvairūs 52
* Nasdaq CSD svetainėje skelbiamos informacijos naudojimą reglamentuoja taisyklės. Už statistinių duomenų naudojimą komerciniais tikslais yra mokami papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis el. paštu EUDataSales@nasdaq.com.