Nasdaq

Statistika

Statistikos dalyje rasite informaciją apie Nasdaq CSD registruotas finansines priemones bei įvykdytus atsiskaitymus, rinkos kapitalizacijos, esminių įvykių duomenis bei įmonių, listinguojamų Nasdaq Tallinn, akcininkų sąrašus.

VP užregistruoti Nasdaq CSD
2021 saus. 19

VP tipas VP kiekis
Nuosavybės vertybiniai popieriai 3 285
UAB akcijos 3 692
Skolos vertybiniai popieriai 583
Investicinio fondo vienetai 146
Pasirašymo teisės 11
Įvairūs 42