Nasdaq

Statistika

Statistikos dalyje rasite informaciją apie Nasdaq CSD registruotas finansines priemones bei įvykdytus atsiskaitymus, rinkos kapitalizacijos, esminių įvykių duomenis bei įmonių, listinguojamų Nasdaq Tallinn, akcininkų sąrašus.

VP užregistruoti Nasdaq CSD
2021 bal. 13

VP tipas VP kiekis
Nuosavybės vertybiniai popieriai 3 285
UAB akcijos 3 762
Skolos vertybiniai popieriai 577
Investicinio fondo vienetai 145
Pasirašymo teisės 8
Įvairūs 44