Nasdaq

Akcionāri


Atbilstoši Igaunijas likumdošanai (Securities Register Maintenance Act section § 7) Nasdaq Tallinn biržā tirgotu kompāniju akcionāru saraksts ir uzskatāms par publisku informāciju.

  • Vērtspapīra kods
    • ir nepareizs