Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2019. gada 22. janv.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 440
Dažādi 37
Ieguldījumu fondu daļas 132
Parāda vērtspapīrs 428
SIA kapitāldaļas 3 188
Tiesības 3