Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti (uz 2017. gada 22. okt.)

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Debt instrument 2 557
Equities 3 693
Fund unit 168
Unit 2 970