Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2019. gada 25. maijs

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 382
Dažādi 38
Ieguldījumu fondu daļas 133
Parāda vērtspapīrs 429
SIA kapitāldaļas 3 243
Tiesības 5