Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par Nasdaq CSD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem un noslēgtajiem darījumiem, informācija par tirgus kapitalizāciju, vērtspapīru notikumiem, kā arī to kompāniju akcionāru sarakstus, kuru akcijas kotējas Nasdaq Tallinn biržā.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti*
uz 2021. gada 16. okt.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 214
SIA kapitāldaļas 3 749
Parāda vērtspapīrs 572
Ieguldījumu fondu daļas 155
Tiesības 11
Dažādi 47
* Nasdaq CSD vietnē publicētās informācijas izmantošanu regulē publicētie noteikumi. Par statistikas datu izmantošanu uzņēmējdarbības vajadzībām tiek noteikta papildus komisijas maksa. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties rakstot uz epastu: EUDataSales@nasdaq.com.