Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti (uz 2017. gada 14. dec.)

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Debt instrument 2 612
Equities 3 687
Fund unit 136
Unit 3 007