Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par Nasdaq CSD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem un noslēgtajiem darījumiem, informācija par tirgus kapitalizāciju, vērtspapīru notikumiem, kā arī to kompāniju akcionāru sarakstus, kuru akcijas kotējas Nasdaq Tallinn biržā.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2020. gada 4. dec.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 407
SIA kapitāldaļas 3 655
Parāda vērtspapīrs 698
Ieguldījumu fondu daļas 208
Tiesības 12
Dažādi 42