Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2019. gada 18. aug.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 380
Dažādi 42
Ieguldījumu fondu daļas 134
Parāda vērtspapīrs 437
SIA kapitāldaļas 3 325
Tiesības 7