Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2018. gada 22. sept.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 501
Dažādi 36
Ieguldījumu fondu daļas 134
Parāda vērtspapīrs 405
SIA kapitāldaļas 3 147
Tiesības 2