Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par Nasdaq CSD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem un noslēgtajiem darījumiem, informācija par tirgus kapitalizāciju, vērtspapīru notikumiem, kā arī to kompāniju akcionāru sarakstus, kuru akcijas kotējas Nasdaq Tallinn biržā.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2020. gada 20. sept.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 356
SIA kapitāldaļas 3 580
Parāda vērtspapīrs 643
Ieguldījumu fondu daļas 187
Tiesības 4
Dažādi 43