Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2020. gada 7. apr.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 267
Dažādi 42
Ieguldījumu fondu daļas 140
Parāda vērtspapīrs 419
SIA kapitāldaļas 3 443
Tiesības 5