Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2019. gada 20. marts

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 405
Dažādi 38
Ieguldījumu fondu daļas 134
Parāda vērtspapīrs 424
SIA kapitāldaļas 3 209
Tiesības 4