Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par Nasdaq CSD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem un noslēgtajiem darījumiem, informācija par tirgus kapitalizāciju, vērtspapīru notikumiem, kā arī to kompāniju akcionāru sarakstus, kuru akcijas kotējas Nasdaq Tallinn biržā.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2021. gada 27. febr.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 270
SIA kapitāldaļas 3 705
Parāda vērtspapīrs 575
Ieguldījumu fondu daļas 145
Tiesības 8
Dažādi 43