Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2020. gada 27. febr.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 264
Dažādi 42
Ieguldījumu fondu daļas 139
Parāda vērtspapīrs 424
SIA kapitāldaļas 3 374
Tiesības 5