Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par Nasdaq CSD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem un noslēgtajiem darījumiem, informācija par tirgus kapitalizāciju, vērtspapīru notikumiem, kā arī to kompāniju akcionāru sarakstus, kuru akcijas kotējas Nasdaq Tallinn biržā.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2021. gada 11. maijs

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 293
SIA kapitāldaļas 3 768
Parāda vērtspapīrs 572
Ieguldījumu fondu daļas 147
Tiesības 8
Dažādi 45