Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2020. gada 24. janv.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 292
Dažādi 42
Ieguldījumu fondu daļas 134
Parāda vērtspapīrs 420
SIA kapitāldaļas 3 355
Tiesības 5