Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2019. gada 15. sept.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 379
Dažādi 42
Ieguldījumu fondu daļas 134
Parāda vērtspapīrs 433
SIA kapitāldaļas 3 349
Tiesības 8