Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2020. gada 5. jūn.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 258
Dažādi 42
Ieguldījumu fondu daļas 142
Parāda vērtspapīrs 428
SIA kapitāldaļas 3 492
Tiesības 6