Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti (uz 2018. gada 21. marts)

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Debt instrument 2 761
Equities 3 689
Fund unit 139
Unit 3 046