Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2019. gada 7. dec.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 352
Dažādi 42
Ieguldījumu fondu daļas 135
Parāda vērtspapīrs 422
SIA kapitāldaļas 3 377
Tiesības 5