Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par Nasdaq CSD iegrāmatotajiem finanšu instrumentiem un noslēgtajiem darījumiem, informācija par tirgus kapitalizāciju, vērtspapīru notikumiem, kā arī to kompāniju akcionāru sarakstus, kuru akcijas kotējas Nasdaq Tallinn biržā.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti*
uz 2022. gada 26. maijs

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 344
SIA kapitāldaļas 3 874
Parāda vērtspapīrs 713
Ieguldījumu fondu daļas 230
Tiesības 8
Dažādi 50
* Nasdaq CSD vietnē publicētās informācijas izmantošanu regulē publicētie noteikumi. Par statistikas datu izmantošanu uzņēmējdarbības vajadzībām tiek noteikta papildus komisijas maksa. Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzam sazināties rakstot uz epastu: EUDataSales@nasdaq.com.