Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2018. gada 14. nov.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 466
Dažādi 37
Ieguldījumu fondu daļas 132
Parāda vērtspapīrs 413
SIA kapitāldaļas 3 147
Tiesības 2