Veldu til að stilla leitarsíur
Tölulegar upplýsingar um markaðsvirði taka til skráðra gerninga í Nasdaq CSD á síðasta viðskiptadegi valins mánaðar. Upplýsingar um markaðsvirði eru uppfærðar í byrjun hvers mánaðar. Markaðsvirði skuldabréf er reiknað af nafnvirði.