Veldu til að stilla leitarsíur
Hlutinn sem snýr að eignum í vörslu hefur að geyma upplýsingar um eignir sem aðilar að Nasdaq CSD hafa í vörslu sinni á síðasta viðskiptadegi þess ársfjórðungs sem valinn er. Upplýsingarnar eru uppfærðar í byrjun hvers ársfjórðungs.