Útgefin verðbréf hjá Nasdaq CSD
Hér er hægt er að nálgast upplýsingar um rafrænt útgefin verðbréf og viðskiptafyrirmæli sem gerð er upp hjá Nasdaq CSD, gögn um markaðsvirði og fyrirtækjaaðgerðir.


Fjöldi verðbréfa sem útgefin eru hjá Nasdaq CSD eru eftirfarandi:
2.869 Hlutabréf
3.673 LTD hlutabréf
889 Skuldabréf
154 Hlutdeildarskírteini í sjóðum
1 Réttindi
50 Ýmislegt
m.v. 8. des. 2023