Útgefin verðbréf hjá Nasdaq CSD
Hér er hægt er að nálgast upplýsingar um rafrænt útgefin verðbréf og viðskiptafyrirmæli sem gerð er upp hjá Nasdaq CSD, gögn um markaðsvirði og fyrirtækjaaðgerðir.


Fjöldi verðbréfa sem útgefin eru hjá Nasdaq CSD eru eftirfarandi:
6.415 Hlutabréf
829 Skuldabréf
160 Hlutdeildarskírteini í sjóðum um sameiginlega fjárfestingu
136 Peningamarkaðsgjörningur
86 Ríkisskuldabréf
50 Annað
2 Kauphallarsjóður
1 Réttindi
m.v. 21. júl. 2024