Pieteikšanās process

Par Nasdaq CSD dalībnieku kļūt ir viegli, un šis vienkāršais process ir aprakstīts tālāk. Statusu apraksts un visas prasības iespējams aplūkot Nasdaq CSD kopējos noteikumos (3. nodaļa un I pielikums).

01
Sākotnējais pieteikums

Pieteikumu un dokumentus iesniedz sankciju pārbaudei.

02
Pieteikuma apstiprināšana

Nasdaq CSD apstiprina dokumentus un informē potenciālo dalībnieku.

03
Dokumentu iesniegšana

Dalībnieks iesniedz parakstītu līguma veidlapu un citus dokumentus (ar drošu elektronisko parakstu vai papīra formātā).

04
Pārbaudes stadija

Pieslēguma nodrošināšana. Dalībnieks veic sertifikācijas testus un iesniedz atskaiti par tiem.

05
Galīgais lēmums

30 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas Nasdaq CSD valde pieņem lēmumu par dalībnieka uzņemšanu.

Digitāli parakstītu pieteikumu un papildu dokumentus var iesniegt, nosūtot tos uz e-pasta adresi csd@nasdaq.com.

Apraksti par dažādu segregācijas līmeņu pieejamību Nasdaq CSD Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas norēķinu sistēmās:

    captcha