Nasdaq CSD apkalpo uzņēmumus un sastāda akcionāru sarakstus, tādēļ starpniekiem jāspēj nosūtīt Nasdaq CSD informāciju par akcionāriem ar ISO standartam atbilstošu ziņojumu (seev.047.001.01). Ņemot vērā to, ka SWIFT attiecību pārvaldības programma (RMA) ir obligāta SWIFT FINplus ziņojumu nosūtīšanai un saņemšanai, Nasdaq CSD ir sagatavojis vadlīnijas par SWIFT RMA jaunajiem ziņojumiem saistībā ar iepriekš minēto direktīvu.