Vērtspapīru turētāju saraksta nozīme

Nasdaq CSD ļauj emitentiem iegūt vērtspapīru turētāju (piem. akcionāru, obligacionāru) sarakstu. Emitenta pilnvarotā persona var pieprasīt, iegūt un izdrukāt ieraksta datumā esošo vērtspapīru turētāju sarakstu.

Vērtspapīru turētāju sarakstu var izmantot akcionāru kopsapulcēm, darījumiem ar akcijām, ziņojumu sniegšanai ieguldītājiem, u.c. Obligacionāru sarakstu izmanto nodokļu aprēķināšanai.

Lai sāktu lietot  ESIS portālu, emitentiem, emitentu aģentiem vai pilnvarotajām trešajām personām jāaizpilda pieteikums un jānosūta tas uz e-pasta adresi csd.latvia@nasdaq.com. Nasdaq CSD reģistrē lietotāju un nosūta apstiprinājuma e-pastu.

Vērtspapīru iegrāmatošana Nasdaq CSD. Kāpēc to darīt?