Par krājobligācijām

Krājobligācijas ir Latvijas valsts vērtspapīri, kas paredzēti plašam iedzīvotāju lokam. Tās ir likvīdas un atzītas par vienu no visdrošākajiem finanšu instrumentiem. Izmantojot krājobligācijas, iedzīvotāji aizdod valstij naudu un gūst iespēju uzkrāt un saņemt ienākumus no procentiem.

Krājobligācijas vērtība ir viens eiro un iegāde jāveic par vismaz 50 eiro. Viena pieteikuma summa nedrīkst pārsniegt 100 000 eiro. Dienas laikā var iesniegt neierobežoti daudz pieteikumu.

To sniegtajiem ienākumiem nepiemēro iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Komisijas maksa jāmaksā tikai tad, ja to pieprasa banka, un tā ir vienreizēja.

Pieejami pieci termiņi – 12 mēneši, 3, gadi, 5 gadi, 7 gadi un 10 gadi.

Tās nevar pārdot, bet var dzēst pirms termiņa beigām.

Tas ir visdrošākais ieguldījumu veids − valsts garantē visu līdzekļu atmaksu.

Nasdaq CSD ir izveidojis un uztur publisku mājas lapu, kurā var atrast visu nepieciešamo informāciju par dažādu krājobligāciju iegādes noteikumiem un normatīvajiem aktiem. Izmantojot autentifikāciju portālā www.latvija.lv, ieguldītāji var viegli piekļūt savam krājobligāciju kontam, lai iegādātos krājobligācijas vai pieteiktos priekšlaicīgai to dzēšanai.

Nosacījumi un informācija par to iegādi

  • Ieguldītājam ir vismaz 18 gadi.
  • Krājobligācijas var iegādāties mājas lapā www.krajobligacijas.lv un, izmantojot autentifikāciju un maksājumu iespēju portālā www.latvija.lv, ieguldītāji var viegli piekļūt savam krājobligāciju kontam.
  • Tās tiek reģistrētas tikai Nasdaq CSD vērtspapīru kontos, kas tiek atvērti automātiski. Kad krājobligācijas ir iegādātas, nav jāizveido konts bankā un apmaksai tiks izmantoti banku pakalpojumi.
  • Krājobligāciju emisija notiek katru darba dienu. Tās iespējams iegādāties katru dienu, tostarp brīvdienās un svētku dienās.