Tiek piedāvāti šādi norēķinu pakalpojumi:

  • norēķini par darījumiem, kas slēgti un reģistrēti biržā
  • norēķini beznaudas (ārpusbiržas) darījumiem
  • norēķini darījumiem ar piegādi pret samaksu (ārpusbiržas)
  • norēķini par pārrobežu vērtspapīru biržas un ārpusbiržas darījumiem saskaņā ar centrālo depozitāriju saites nodrošināšanas līgumiem
  • ārpusbiržas darījumu savietošana

Ja vēlaties iegūt informāciju par norēķinu kalendāru un darba laiku, meklējiet to infocentrā.

Norēķini Baltijas valstīs

 

Uz norēķiniem attiecas TARGET2 vērtspapīru (T2S) un pamatlīguma (FWA) noteikumi. T2S ir vienotā Eiropas mēroga vērtspapīru norēķinu platforma. Darbības var veikt gan tajā, gan ārpus tās. Ja darījumi notiek ar T2S akceptētiem vērtspapīriem, saskaņošana un norēķini notiek T2S. Ja darījumi notiek ar citiem vērtspapīriem, tas notiek Nasdaq CSD sistēmā.

T2S akceptētu vērtspapīru DVP naudas norēķiniem tiek izmantoti tam paredzēti naudas konti, savukārt pārējo vērtspapīru DVP tiek izmantoti naudas konti Eurosistēmas reālā laika bruto vērtspapīru norēķinu sistēmā.

Norēķini Islandē

 

Tā kā T2S nepieņem Islandes norēķinu sistēmā reģistrētos vērtspapīrus, DVP naudas norēķini un naudas līdzekļu sadale Islandes kronās (ISK) notiek īpašos CSD LOM kontos, kas pieder RTGS dalībniekiem Islandes centrālajā bankā.