Akcionārs var izmantot starpnieku ķēdi un nav jāizmanto starpnieks, kurš ir Nasdaq CSD dalībnieks. Tādēļ normatīvie akti starpniekiem ķēdē nosaka šādus pienākumus:

  • nodot no emitenta saņemto informāciju akcionāram
  • nodot informāciju par dalību un/vai par balsojumu

Nasdaq CSD piedāvā ESIS sistēmas pakalpojumus:

Informācijas apkopošana par to, kuri akcionāri plāno piedalīties sapulcē

 

Akcionāru balsojuma apkopošana elektroniskā formātā

Lai izmantotu šos pakalpojumus,

paziņojumā par akcionāru sapulci jānorāda termiņš, līdz kuram var paziņot par dalību sapulcē un/vai nobalsot, un veids, kādā jāiesniedz šāds paziņojums un/vai balsojums.

Emitents ar starpnieku ķēdi var:

  • saņemt sarakstu ar akcionāriem, kuri piedalīsies sapulcē
  • redzēt akcionāra balsojumus
  • akceptēt vai noraidīt akcionāra elektronisko balsojumu
  • pēc balsošanas termiņa lejupielādēt trīs dažādus pārskatus:
  1. to akcionāru sarakstu, kuri balsoja elektroniski
  2. balsojuma kopsavilkumu bez akcionāru identifikācijas
  3. detalizētu balsojumu ar akcionāru balsīm un identifikāciju.

Emitentu ieguvumi ir šādi:

Pilnvērtīgāka sagatavošanās sapulcei

Aktīvāka akcionāru iesaiste pārvaldē

Nodrošinātas akcionāra tiesības

Noderīgi ziņojumi par balsojumu

Akcionāru ieguvumi ir šādi:

Iespēja attālināti piedalīties lēmumu pieņemšanā, veicinot ilgtermiņa izaugsmi

Iespēja balsot finanšu iestādē, neapmeklējot sapulci

Lielāka caurskatāmība un uzticēšanās emitentam pārvaldības procesā