Izvēlieties, lai atlasītu meklēšanas kritērijus (obligāts lauks)
Tirgus kapitalizācijas statistikas dati satur informāciju par Nasdaq CSD reģistrēto finanšu instrumentu tirgus vērtību izvēlētajā mēneša pēdējā darba dienā. Šī informācija tiek atjaunota katra mēneša sākumā. Parāda vērtspapīru tirgus kapitalizācija tiek aprēķināta pēc nominālā.